İletişim Hattı: (0 312) 417 53 57 – 417 53 58 Türkçe

Özel Çalışmalar

İMMÜNOPATOLOJİK İNCELEMELER 

 

  • Sitokeratin, S100, SMA, sinaptofizin, aktin, vimentin, Glial fibriler asid protein vb.  

 

 

  • Meme ca paneli; Estrogen, Progesteron, c-erbB-2, Ki 67...vb.  

 

 

  • Lenfoma paneli: CD 20, CD30, CD99, LCA vb

 

 

FROZEN SECTİON (dondurularak acele cevap verme).

 

  • Frozen section.  

 

HAZIR KONSÜLTASYON PREPARATI 

 

 

  • Hücre bloğu