İletişim Hattı: (0 312) 417 53 57 – 417 53 58 Türkçe

Doku İncelemeleri

  • Organ ve Doku Biopsileri (1.düzey histopatolojik inceleme).

 

  • Endometrium, serviks,larinks,nazofarinks,bronş,plöra,mide,duodenum,jejenum,

 

 

  • Kolon, rektum, testis, prostat, deri, karaciğer, böbrek, iğne biopsileri, lenf nodu ve kas biopsileri.

 

 

  • Organ ve doku operasyon örnekleri, eksizyonel biopsiler (2.düzey histopatolojik inceleme).

 

 

  • Miyomektomi , over kistleri , meme, yumuşak doku, dudak ,deri v.b., konizasyon,kemik dokuları

 

 

  •  Organ Rezeksiyonları (3.düzey histopatolojik inceleme).

 

 

  • Total veya parsiyel tiroidektomi, mide ve kolon rezeksiyonu, TAH+ BSO, basit Mastektomi, akciğer lobektomi v.b    

 

 

  • Radikal Ameliyatlar (4.düzey histopatolojik inceleme).

 

 

  • Radikal mastektomi, vulvektomi, wertheim, boyun diseksiyonu, etraf amputasyonu vb