İletişim Hattı: (0 312) 417 53 57 – 417 53 58 Türkçe

Sitolojik Testler

  • Plevra, periton-batın sıvıları, balgam, bronş aspirasyon materyali, mide sıvısı, idrar v.b

 

 

  • Vajinal yayma, meme başı yayması. 

 

 

  • Seri Vajinal yayma, sıvı bazlı sitoloji. 

 

 

  • İnce iğne aspirasyon sitolojisi. 

 

 

Sitoloji Nedir?

Sitoloji (hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır) hücreleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kelime Grekçe'deki kytos barındırıcı kelimesinden türemiştir. Sitoloji hücrelerin fizyolojik yanlarını barındırdığı yapıları organelleri ortamlarıyla ilişkilerini, hayat döngülerini bölünmelerini ve ölümlerini inceler.

 

 

Bu işlem hem moleküler hem de makroskobik ölçüde gerçekleştirilir. Sitoloji araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır.

 

 

Hücrelerin oluşumu ve görevleri hakkında bilgi edinmek bütün biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Değişik hücre türleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkarmak, özellikle de moleküler biyolojiye çok büyük katkıda bulunur.

 

 

Bir araştırmadan öğrenilen bilgiler, evrensel bazı teorileri ortaya çıkardığından, bir türün hücresinden edinilen bilgiler diğer türlere de uygulanılabilir hale gelir. Sitolojideki araştırmalar, özellikle de genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve gelişim biyolojisine katkıda bulunur